מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

מתכונות בכימיה

מתכונת בכימיה תשפ"ד

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישור    

מתכונת 20.5.24

פתרון מתכונת 20.5.24

מתכונת 7.6.24

פתרון מתכונת 7.6.24

 


מתכונת בכימיה תשפ"ג

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישור

מתכונת 30.4.23

פתרון מתכונת 30.4.23

מתכונת 7.5.23

פתרון מתכונת 7.5.23


מתכונת בכימיה תשפ"ב

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישור

מתכונת 1.5.22

פתרון מתכונת 1.5.22


מתכונת בכימיה תשפ"א

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישור

מתכונת 13.6.21

פתרון מתכונת 13.6.21

מתכונת 16.6.21 - רבות-ברירה וקטע קריאה בלבד

פתרון מתכונת 16.6.21 - רבות-ברירה וקטע קריאה בלבד


מתכונת בכימיה תש"ף

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישור

בחינת מתכונת

פתרון מתכונת תשף


מתכונת בכימיה תשע"ט

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישור

בחינת מתכונת

פתרון מתכונת תשע"ט


מתכונת בכימיה תשע"ח

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישור

בחינת מתכונת

פתרון מתכונת תשע"ח


מתכונת בכימיה תשע"ז 55%

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישורים

בחינת מתכונת 55%

פתרון בחינת מתכונת 55%


מתכונת בכימיה תשע"ו

להורדת בחינת המתכונת לחצו על הקישורים

בחינה השלמה ל-5 יח"ל

פתרון בחינה להשלמה ל-5 יח"ל


מתכונת בכימיה תשע"ה

להורדת בחינות המתכונת לחצו על הקישורים

בחינה 3 יח"ל

בחינה השלמה ל-5 יח"ל

תשובות לבחינת המתכונת בכימיה:

פתרון בחינה להשלמה ל-5 יח"ל


מתכונת בכימיה תשע"ד

להורדת בחינות המתכונת לחצו על הקישורים

בחינה 3 יח"ל

בחינה השלמה ל-5 יח"ל

תשובות לבחינת המתכונת בכימיה:

פתרון בחינה 3 יח"ל

פתרון בחינה להשלמה ל-5 יח"ל


מתכונת בכימיה תשע"ג

להורדת בחינת המתכונת לחץ על הקישורים

בחינה 3 יח"ל

תשובות לבחינת המתכונת בכימיה תשע"ג

פיתרון לבחינה 3 יח"ל


מתכונת בכימיה תשע"ב

להורדת בחינת המתכונת לחץ על הקישורים:

בחינה 3 יח"ל

בחינה השלמה ל-5 יח"ל

תשובות לבחינת המתכונת בכימיה תשע"ב

פיתרון לבחינה 3 יח"ל

פיתרון לבחינה השלמה ל-5 יח"ל


מתכונת בכימיה תשע"א

בחינה 3 יח"ל (16 ביוני 2011)

בחינה 3 יח"ל (21 ביוני 2011)

בחינה השלמה ל-5 יח"ל (אנרגיה בקצב הכימיה וכימיה מכל וחול)

תשובות לבחינת המתכונת בכימיה תשע"א

תשובות לבחינה 3 יח"ל (16 ביוני 2011)

תשובות לבחינה 3 יח"ל (21 ביוני 2011)

תשובות לבחינה בהשלמה ל-5 יח"ל


מתכונת בכימיה תשס"ט

בחינה 3 יח"ל

בחינה השלמה ל-5 יח"ל (תרמודינמיקה ואורגנית מתקדמת)

תשובות לבחינת המתכונת בכימיה תשס"ט

תשובות לבחינה 3 יח"ל

בחינה בהשלמה ל-5 יח"ל


מתכונת בכימיה תשס"ז

בחינה 3 יח"ל
בחינה השלמה ל-5 יח"ל (תרמודינמיקה ואורגנית מתקדמת)

תשובות לבחינת המתכונת בכימיה תשס"ז

תשובות לבחינה 3 יח"ל

תשובות לבחינה בהשלמה ל-5 יח"ל


מתכונת בכימיה תשס"ו

בחינה ב-3 יחידות

בחינה השלמה מ-3 ל-5 יחידות


מתכונת בכימיה תשס"ה

מתכונת תשסה 3 יח"ל

תשסה השלמה ל-5

פתרון תשסה 3 יח"ל

פתרון השלמה ל- 5 יח"ל תשס"ה