מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

מעורבות חברתית

פעילות מעורבות חברתית בעיר תל אביב -יפו לתלמידי ז'-ט' בהדרכת תלמידי חמד"ע

מטרות התוכנית:

  • מתן אפשרות לתלמידות ולתלמידים בחטיבה העליונה להתנסות כמנחים ומלווים בנושאים מדעיים.
  • פיתוח יכולת עבודה בקבוצה.
  • פיתוח יכולת הנגשה של נושאים מדעיים.
  • חשיפה של מספר גדול יותר של תלמידות ותלמידים בחט"ב למקצועות פיזיקה וכימיה.

קהל יעד: תלמידות ותלמידים הלומדים בחמד"ע.

מבנה התוכנית:

קבוצות תלמידות ותלמידים (כ-2-3) הלומדים בחמד"ע, יבחרו מספר נושאים מדעיים, ילמדו אותם ובהדרכת מורה חמד"ע והנחיית מנחה מפסגה תל אביב יפתחו שיעורים ופעילויות המתאימים לשכבות גיל נמוכות יותר.

קבוצות התלמידות והתלמידים מחמד"ע יעבירו את הפעילויות לתלמידים.ות בכיתות ז' – ט' בבתי הספר בעיר.