מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

תכנית ח"ץ - חמד"עי/ת צעיר/ה

לימודי ח"ץ – חמד"עי/ת צעיר/ה: תלמידות ותלמידי ט בלימוד מדעים בחמד"ע לקראת מסלול מדעי בחטיבה העליונה.

 

תכנית לימודים ייחודית שפותחה בחמד"ע כשנה ראשונה בתכנית ארבע שנתית (ט'-י"ב) לתלמידי/ות ט' מצטיינים/ות אשר פותחת חלון למיומנויות בסיס מדעיות, תיאוריה וניסויים "HANDS ON". מודל זה אומץ כפיילוט במספר מוקדים בארץ.

לימודי ח"ץ מאפשרים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים בתל אביב-יפו להתחיל כבר בכיתה ט' את מסלול לימודי הפיזיקה או הכימיה לקראת בגרות בהיקף של 5 יח"ל: לרכוש כלים מדעיים, מיומנויות וידע ברמה גבוהה, שהם הבסיס של תשתית החינוך המדעי.  באקלים הנוח של כיתה ט', לפני המרוץ לקראת בחינות הבגרות, ניתנת הזדמנות ללמוד באווירה של פתיחות, סקרנות וחקירה, שמובילות למצויינות. הלימודים מחייבים נוכחות בשיעורים השוטפים והכנת שיעורי בית. בסיום שנת הלימודים התלמידים והתלמידות המסיימים את התוכנית יקבלו תעודה מטעם חמד"ע.

יש כאן חשיפה למדע איכותני וכמותי תוך העמקה במתמטיקה ובהתנסות במיגוון ניסויים והדגמות מורה, תחרויות וסדנאות, שמעוררים מוטיבציה ומבססים מיומנות להמשך לימודי המדעים.  לימודי ח"ץ מעודדים תלמידים/ות לבחור במדעים בהמשך הדרך בבית הספר התיכון.

לנו בחמד"ע יש אמצעי הוראה מתקדמים: מעבדות משוכללות, מחשבים, תוכנות לימודיות ושימוש באינטרנט.  האינטרנט משמש גם כאמצעי קשר שוטף עם התלמידים/ות מחוץ לשיעורים באמצעות אתר חמד"ע. 

תנאי קבלה: המלצת בית הספר ומבחן מיון חמד"עי בסוף סדנת חשיפה במהלך כיתה ח'.

 

רכז לימודי ח"ץ - חיים שמואלי