ENGLISH צור קשר גלריה תרבות-מדע פיזיקה מחקרית מדע חישובי כימיה פיסיקה אודות
לב חמד"ע
<< לכל המבזקים    
לוח אירועים
חלק מתכני האתר דורשים שימוש ב-JAVA . להורדה לחץ כאן
מכניקה       חשמל       מגנטיות       קרינה וחומר       תדריכי מעבדה       בחינות מתכונת      
מכניקה
קינמטיקה
פעילות היכרות עם קינמטיקה

היכרות עם המושגים "מהירות" ו"מקום", תיאור גרפי של תנועה

תנועה שוות מהירות

היכרות עם המושגים הבסיסיים של הקינמטיקה: מהירות, העתק, דרך. תיאור גרפי של תנועת הגוף

תנועה שוות תאוצה - ניסוי 1

תנועת עגלה על מדרון כדוגמה לתנועה שוות תאוצה

תנועה שוות תאוצה - ניסוי 2

חקירת תנועה שוות תאוצה. אימות הקשר בין תאוצה לבין ריבוע המהירות של גוף.

נפילה חופשית – צילום במצלמה

חקירת נפילה חופשית באמצעות צילום הסטרובוסקופ הנופל חופשי במצלמה.
הוראות להפעלת המערכת

חקירת נפילה חופשית - ניסוי עם קוצב זמן

חקירת נפילה חופשית באמצעות קוצב זמן.

כדור מנתר

הערכה של תאוצת הנפילה החופשית, הדגמת השפעת התנגדות האוויר על תנועת הכדור

כוחות
מדידת כוחות וכיול מד כוח

מציאת קשר בין התארכות הקפיץ לבין הכוח המותח את הקפיץ

חיכוך סטטי וקינטי

חקירת התנהגות כוח חיכוך. מדידת מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי במערכת ממוחשבת

כוח כווקטור

התנסות בפירוק כוחות לרכיבים

חוקי ניוטון
החוק השני של ניוטון - מדידת כוח באמצעות דינמומטר

מציאת הקשר בין תאוצת הגוף לבין הכוח השקול הפועל עליו. בדיקת ההשפעה של מסת הגוף על קשר זה.

החוק השני של ניוטון - מדידת כוח ותאוצה

אישוש החוק השני של ניוטון - מציאת התלות של התאוצה בכוח השקול הפועל על גוף

החוק השני של ניוטון במערכת רב גופית

עגלה נעה בהשפעת המשקולת הקשורה לעגלה באמצעות חוט הכרוך סביב הגלגלת. בניסוי חוקרים את תלות תאוצת העגלה בכוח השקול הפועל על המערכת (העגלה והמשקולת) ובמסת המערכת. לצפיה בניסוי מוסרט הוראות להפעלת המערכת

מכונת אטווד

הכרות עם מכונת אטווד וחישוב של תאוצת הנפילה החופשית g על סמך מדידת תאוצת המשקולות

ניסוי דמוי צניחה במצנח - פעילות חקר

חקירה של השפעת התנגדות האוויר על צניחת גופים בשלב בו מהירות הצניחה הינה קבועה.

תנועה במישור
זריקה בזווית: משוואת המסלול - פעילות כיתתית

חיזוי של מסלול הכדור הנורה בזווית על סמך חישובים. כל קבוצת תלמידים ממקמת טבעת לאורך המסלול כך שהכדור יעבור דרך כולן.

זריקה משופעת - פעילות תלמיד

גליל מחליק בתוך צינור משופע המותקן על השולחן ונופל על הרצפה. על סמך חישובים, יש לנבא את מקום נפילת הכדור.

תנועה מעגלית קצובה - ניסוי תלמיד

אימות החוק השני של ניוטון עבור גוף מסתובב.
הוראות להפעלת המערכת

תנע ושימורו
מתקף ותנע בהתנגשות חד-ממדית

אישוש המשוואה "מתקף - תנע". 
הוראות להפעלת המערכת

  

מתקף ותנע

קביעת הקשר בין מסת העגלה למהירות אליה היא מגיעה ממנוחה בהשפעת מתקף קבוע.

חוק שימור התנע בהתנגשות חד-ממדית

אימות חוק שימור התנע בהתנגשות חד-ממדית

מתקף ותנע בהתנגשות דו-ממדית

אישוש חוק שימור התנע בהתנגשות דו-ממדית על שולחן אוויר.
לצפיה בניסוי מוסרט

שימור תנע בהתנגשות לא מצחית

אישוש חוק שימור התנע עבור התנגשות לא מצחית בין שני כדורים

אנרגיה מכנית ושימורה
עבודה ואנרגיה

אימות המשפט "עבודה-אנרגיה" ואישוש חוק שימור האנרגיה.
הוראות להפעלת המערכת

שימור אנרגיה מכנית

חקירת גלגולי אנרגיה אלסטית של קפיץ לעבודת כוח חיכוך. מצורף סרט הדרכה.
לצפיה בניסוי מוסרט

תנועה הרמונית פשוטה
תנודות משקולת התלויה על קפיץ

חקר תלות זמן המחזור של משקולת התלויה על קפיץ אנכי במסת המשקולת. בניסוי בודקים גם את שימור האנרגיה המכנית בתנודות הרמוניות אנכיות.  הוראות להפעלת המערכת

קישורים
דף הפייסבוק של חמד"ע
Petel/moodle
Office 365
תדריכי מעבדה - פיזיקה
בלוגים
כניסה למערכת תקשוב אישי
שם
סיסמה
בניית אתרים
חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל אביב יפו (עמותה). רחוב הפרדס 7, תל אביב, מיקוד 6424534. טלפון 03-5210800, פקס 03-5210810.
.Hemda - Center for Science Education 7 hapardess Street, Tel Aviv, IsraelZip Code 6424534. Tel 03-5210800, Fax 03-5210810