ENGLISH צור קשר גלריה תרבות-מדע פיזיקה מחקרית מדע חישובי כימיה פיסיקה אודות
לב חמד"ע
<< לכל המבזקים    
לוח אירועים
חלק מתכני האתר דורשים שימוש ב-JAVA . להורדה לחץ כאן
מכניקה       חשמל       מגנטיות       קרינה וחומר       תדריכי מעבדה       בחינות מתכונת      
חשמל
השדה החשמלי ופוטנציאל חשמלי
מיפוי שדה אלקטרוסטטי

מיפוי שדה אלקטרוסטטי שנוצר בין אלקטרודות בעלות צורות שונות.
 לצפייה בניסוי מוסרט

הזרם החשמלי ומעגלי זרם
חקירת אופיין של רכיבים חשמליים שונים

הכרות עם האופיינים של תיל מתכתי, ,נורת להט ודיודה. קביעת התלות של התנגדות התיל באורכו ודיון בהשפעת הטמפרטורה על ההתנגדות.ניסוי ידני.

כא"מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

חקירת התלות של מתח ההדקים ב-כא"מ, בהתנגדות הפנימית של סוללה ובעוצמת הזרם במעגל.

ניסויים במעגלים חשמליים

חקירת זרמים ומתחים במעגלים חשמליים בסיסיים

חיבור ראוסטטי וחיבור פוטנציומטרי

לימוד ההבדלים בין שני אופני החיבור של נגד משתנה במעגל חשמלי: ריואסטטי ופוטנציומטרי.

קבלים
טעינה ופריקה של קבל

חקירה מקיפה של מעגל DC המכיל קבל ונגדים. באמצעות מערכת מדידה ממוחשבת מופקים גרפים של מתח על קבל וזרם במעגל כתלות בזמן. על סמך ממצאי המדידה בודקים את חוק שימור המטען, חוק שימור האנרגיה, קבוע הזמן של המעגל וכו'.

קישורים
דף הפייסבוק של חמד"ע
Petel/moodle
Office 365
תדריכי מעבדה - פיזיקה
בלוגים
כניסה למערכת תקשוב אישי
שם
סיסמה
בניית אתרים
חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל אביב יפו (עמותה). רחוב הפרדס 7, תל אביב, מיקוד 6424534. טלפון 03-5210800, פקס 03-5210810.
.Hemda - Center for Science Education 7 hapardess Street, Tel Aviv, IsraelZip Code 6424534. Tel 03-5210800, Fax 03-5210810