פותח בחמד''ע HZ0408
חומר עיוני כללי פרק ד' - חוקרים חשמל
מכשירי מדידה מושגי יסוד - חומר עיוני

 מכשיר מדידה של עוצמת הזרם נקרא מד-זרם או בלועזית -  אמפרמטר. סימונו.

 כדי למדוד את עוצמת הזרם, יש לחבר אמפרמטר במעגל בטור עם המכשירים האחרים שאנו מעוניינים למדוד זרם דרכם, זאת אומרת - שהזרם יזרום דרכו כחלק מהמעגל.

  כאשר מעוניינים למדוד מתח חשמלי בין שתי נקודות במעגל (המתח תמיד נמדד בין שתי נקודות), מעבירים את רב המודד במצב מד מתח ישר מחברים אותו כך שכל אחד משני התילים היוצאים מהמכשיר יתחברו לכל אחת משתי הנקודות ביניהן נמדד המתח (חיבור במקביל). סימונו של מד המתח -

מכשיר מדידה משמשים למדידת זרם ומתח במעגל. מולטימטר (רב מודד) דיגיטאלי משמש   למדידת זרם או מתח חשמלי.

כאשר מעוניינים למדוד זרם, הזורם במעגל, מעבירים את רב המודד במצב מד זרם ישר ומחברים אותו לתוך המעגל, כך שהזרם שזורם דרך הצרכן, יזרום גם דרך המכשיר (חיבור טורי).

דוגמא לחיבור נכון של מכשירי מדידה במעגל חשמלי ניתן למצוא באיור הבא: