פותח בחמד''ע E010201
1. המבנה החלקיקי של החומר וחוק קולון חשמל
הדגמה בחוק קולון חוק קולון
הדגמה

כדור מוליך נטען על ידי מחולל ואן דה גראף. ליד הכדור המוליך תלוי כדור קלקר קטן. בהיותם ניטרליים, הכדורים נמצאים במגע זה עם זה. כאשר טוענים את הכדור המוליך, כדור הקלקר נטען ממנו ונדחה. את זווית הפרישה של החוט עליו תלוי כדור הקלקר, מודדים באמצעות מד זווית. חוזרים למדידת הזווית עבור מרחקים שונים בין הכדורים. בהסתמך על שקילת כדור הקלקר ומדידות זוויות הפרישה של החוט, מחשבים את הכוח החשמלי הפועל בין הכדורים הטעונים עבור מרחקים שונים ביניהם. לאישוש חוק קולון בונים גרף של הכוח כתלות בריבוע ההופכי של המרחק בין מרכזי הכדורים. לחץ כאן להורדת תבנית עבודה (Excel) לעיבוד נתוני המדידות.

מטרת הפעילות:
אישוש קשר בין כוח אלקטרוסטטי לבין המרחק בין המטענים ביניהם פועל הכוח (חוק קולון)
  לפתיחת הערות למורה ולצוות הטכני לחץ כאן